Yêu  mới ghen – châm ngôn hay và ý nghĩa.

Khi ta ghen là ta đang yêu và ta thuộc về ta rồi ta mới được ghen, ghen để biết ta yêu họ nhiều thế nào… châm ngôn hay về tình yêu.

Xem thêm:

“Lòng ghen có tính cách vừa công bằng vừa hợp lý bởi lẽ nó nhằm gìn giữ cho cái thuộc về ta hoặc cái mà ta tin là của ta”

châm ngôn về tình yêu

 

5.0
04