{Văn lớp 8} Tóm tắt văn bản ” chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O.Henri.

{Văn lớp 8} Tóm tắt văn bản ” chiếc lá cuối cùng” của nhà văn  O.Henri.

chiếc lá cuối cùng

Xem thêm: 

Giôn xi và Xiu là hai họa sĩ trẻ nghèo. Giôn xi bị mắc bệnh sưng phổi nặng. Cô đã rất tuyệt vọng và không còn muốn sống. Cô gắn sự sống của mình với những chiếc lá trên cây thường xuân. Và khi chiếc lá cuối cùng rung thì cô sẽ chết. Giôn xi không hề bận tâm đến chăm sóc của Xiu và cụ Bơ men. Sau đêm mưa, gió bão bập bùng, chiếc lá cuối cùng vẫn còn ở trên cây, Giôn xi và Xiu rất ngạc nhiên nhưng Giôn xi tin rằng đêm nay chiếc lá sẽ rụng rồi cô cũng sẽ lìa đời. Nhưng không, chiếc lá vẫn không rụng, cô gọi Xiu đang khuấy cháo, muốn uống rượu và muốn vẽ tranh. Bác sĩ bảo Xiu rằng Giôn xi đã khỏi hẳn bệnh. Xiu lại gần Giôn xi  và nói “cụ Bơ- men đã bị mắc bệnh sưng phổi nặng và chết ở bệnh viện”.

Từ khóa tìm kiếm:

tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng ngắn nhất, tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng, bài tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng, viết tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng, hãy tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng, em hãy tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng, đoạn văn tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng,viết đoạn văn tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng, tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng lớp 8, tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng ngan nhat, văn 8 tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng, tóm tắt nội dung văn bản chiếc lá cuối cùng, tóm tắt ngắn gọn văn bản chiếc lá cuối cùng, tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng khoảng 10 dòng, tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng ngữ văn 8, ngữ văn 8 tóm tắt văn bản chiếc lá cuối cùng.

Nguồn: {Văn lớp 8} Tóm tắt văn bản ” chiếc lá cuối cùng” của nhà văn  O.Henri.

Về tác giả

Thích văn học, sưa tầm các bài văn hay và triết lý cuộc sống. Đây là lí do tôi tạo ra Website này. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn để website được phát triển hơn