Bàn về việc nói chuyện riêng trong giờ học- bài văn thi học kỳ lớp 7
4.2 (83.59%) 78 votes

Bài văn bàn về việc nói chuyện riêng trong giờ học Khi ngồi trên ghế nhà trường, mỗi học sinh chúng ta cần ý thức được rằng việc học tập chính là mục tiêu lớn...