Hồ chủ tịch có dạy ” học với hành phải đi đôi, học mà không có hành thì vô ích, hành mà không có học thì hành không trôi chảy”. Em hiểu lời dạy trên như thế nào?
4.5 (89.47%) 38 votes

Hồ chủ tịch có dạy " học với hành phải đi đôi, học mà không có hành thì vô ích, hành mà không có học thì hành không trôi chảy". Em hiểu lời dạy trên...

Qua câu truyện cười “Nhưng nó phải bằng hai mày”, em có suy nghĩ gì về vấn đề tham nhũng – Văn Lớp 10.
4.6 (92.38%) 21 votes

Qua câu truyện cười “Nhưng nó phải bằng hai mày”, em có suy nghĩ gì về vấn đề tham nhũng - Văn Lớp 10. Truyện cười  - là những câu truyện khiến chúng ta cười,...

Bác Hồ nói ” Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em nghệ sĩ cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. phát biểu suy nghĩ của mình về câu nói trên.
3.8 (76%) 5 votes

Bác Hồ nói  " Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em nghệ sĩ cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy". phát biểu suy nghĩ của mình về câu nói...

Sau khi học xong văn bản ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. Em sẽ cụ thể hóa lòng yêu nước của mình như thế nào?
4 (80%) 18 votes

Sau khi học xong văn bản " Tinh thần yêu nước của nhân dân ta". Em sẽ cụ thể hóa lòng yêu nước của mình như thế nào? Trong văn bản " tinh thần yêu nước...

Giải thích luận điểm: Tại sao phải ” học tập tốt, lao động tốt” – Văn lớp 7.
4.5 (90.91%) 11 votes

Giải thích luận điểm: Tại sao phải " học tập tốt, lao động tốt" - Văn lớp 7. Xem thêm: Bài văn lớp 7- Chứng minh người mẹ có vai trò hết sức quan trọng...

Đoạn văn nghị luận với luận điểm: trò chơi điện tử có quá nhiều tác hại nếu ta quá ham chơi- Văn lớp7.
4 (80%) 8 votes

Đoạn văn nghị luận với luận điểm: trò chơi điện tử có quá nhiều tác hại nếu ta quá ham chơi- Văn lớp7. Xem thêm: Chứng minh: Lợi ích của việc đọc sách – bài...

Nghị luận luận điểm: Thiên nhiên là bạn tốt của con người, con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên.
4.4 (88.42%) 38 votes

Nghị luận luận điểm: Thiên nhiên là bạn tốt của con người, con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên. Trong cuộc sống, con người luôn khai thác và chinh phục thiên nhiên....

Viết đoạn văn nghị luận với luận điểm: Tục ngữ luôn đề cao giá trị con người.
3.6 (72.17%) 23 votes

Viết đoạn văn nghị luận với luận điểm: Tục ngữ luôn đề cao giá trị con người. Xem thêm: Đoạn văn nghị luận làm sáng tỏ luận điểm:Rừng mang lại lợi ích cho con người...

Đoạn văn nghị luận làm sáng tỏ luận điểm: Rừng mang lại lợi ích cho con người.
3.9 (77.14%) 7 votes

Đoạn văn nghị luận làm sáng tỏ luận điểm:Rừng mang lại lợi ích cho con người Rừng là món  quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Rừng mang lại cho con...