3 bài văn tuyển chọn tả con đường quen thuộc từ nhà đến trường – văn lớp 5
5 (100%) 2 votes

 Bài văn tả con đường quen thuộc từ nhà đến trường Thể loại văn tả cảnh là trọng tâm của chương trình văn học lớp 5. Những đề văn tả cảnh quen thuộc được sử dụng...