Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Phân tích bài thơ Báo tiệp (Tin thắng trận) của Hồ Chí Minh.

A, Mở bài: –Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm “Báo điệp”. Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà lãnh tụ tài ba mà còn được biết đến là một nhà thơ lớn trong thời đại chúng ta. -Bài thơ được viết tại chiến khu Việt Bắc trong 9 năm Đọc thêm »

Dàn ý bài: Phân tích bài ca dao “Đồng đăng có phố Kì Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh”.

A, Mở bài: -Nói chung về ca dao thời ngợi ca tình yêu, đất nước con người -Đây là một trong những bài ca dao hay nhất trong chùm bài về đề tài ca ngợi cảnh đẹp đất nước. B, Thân bài: Phân tích theo thứ tự từng câu: – Hai câu đầu tiên như Đọc thêm »

Em hãy lập dàn ý có đề bài sau: “Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ thấp khớp ”Bình luận ý kiến trên đây của nhà văn Nguyễn Tuân và bằng thực tế ”cảm nhận văn học của mình hãy làm rõ những vấn đề mà nhà văn đặt ra.

A, Mở bài: –Nói đôi nét về văn chương và đôi nét về tác giả Nguyễn Tuân +Nghệ thuật văn chương được biết đến là nghệ thuật sử dụng ngôn từ, lấy ngôn từ làm chất liệu. -Trích dẫn câu nói “Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Đọc thêm »

Em hãy lập dàn ý đề bài sau: Nghị luận xã hội về lí tưởng sống của con người.

A, Mở bài -Dẫn dắt vấn đề cần nghị luận -Con người cần Sống có lí tương, đặc biệt là thanh niên. B, Thân bài Giải thích – Lí tưởng sống là gì? Đầu tiên chúng ta phải hiểu được “lý tưởng sống” là gì? Lý tưởng sống có thể hiểu là những mục đích Đọc thêm »