[văn học 11] – Cảm nhận 9 câu cuối trong bài thơ “Vội vàng” – Xuân Diệu

[văn học 11] – Cảm nhận 9 câu cuối trong bài thơ “Vội vàng” – Xuân Diệu Đề bài:  Cảm nhận đoạn thơ sau: Ta muốn ôm Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn; Ta muốn riết mây đưa và gió lượn; Ta muốn say cánh bướm với tình yêu Ta muốn thâu trong Đọc thêm »

[Văn học11] – Cảm nhận 13 câu thơ đầu trong “Vội vàng” – Xuân Diệu

[Văn học11] – Cảm nhận 13 câu thơ đầu trong “Vội vàng” – Xuân Diệu Đề bài: Cảm nhận đoạn thơ sau:                            Tôi muốn tắt nắng đi  Cho màu đừng nhạt mất Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi Đọc thêm »

[Văn học 11] – Cảm nhận phần thơ thứ hai trong bài thơ “Vội vàng” – Xuân Diệu

[Văn học 11] – Cảm nhận phần thơ thứ hai trong bài thơ “Vội vàng” – Xuân Diệu Đề bài:  Cảm nhận đoạn thơ sau: Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất Lòng tôi rộng nhưng lượng trời Đọc thêm »

[CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ] Đề bài: Cảnh cho chữ trong truyện ngắn “Chữ người tử tù”

Đề bài: Cảnh cho chữ trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” Bài làm: Xem thêm các bài văn hay của tác phẩm  “Chữ người tử tù”: Đề bài:Cảnh cho chữ trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” Đề bài:Đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân Đề bài: Phân tích Đọc thêm »

[CHÍ PHÈO] Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí Phèo khi đón nhận bát cháo hành của Thị Nở

  Đề bài: Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí Phèo khi đón nhận bát cháo hành của Thị Nở Bài làm: Sinh thời, khi cầm bút, Nam Cao hằng tâm niệm “Sáng tạo là yêu cầu sống còn của văn chương, nghệ thuật”. Vì thế, hường ngòi bút đến đề tài quen Đọc thêm »

[văn 11]Đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân

Đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân Xem thêm các bài văn hay của tác phẩm  “Chữ người tử tù”: Đề bài:Cảnh cho chữ trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” Đề bài:Đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân Đề bài: Phân tích Đọc thêm »

[Văn tuyển 11] Phân tích hình tượng nhân vật Huấn Cao trong truyện “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân

Đề bài: Phân tích hình tượng nhân vật Huấn Cao trong truyện “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân Bài làm Xem thêm các bài văn hay của tác phẩm  “Chữ người tử tù”: Đề bài:Cảnh cho chữ trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” Đề bài:Đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn “Chữ người tử Đọc thêm »

Phân tích hình ảnh vẻ đẹp tâm hồn của Huấn cao trong cảnh cho chữ trong tù

Đề bài: Viết đoạn văn Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của Huấn Cao trong cảnh cho chữ CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ _ Nguyễn Tuân_ Xem thêm các bài văn hay của tác phẩm  “Chữ người tử tù”: Đề bài:Cảnh cho chữ trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” Đề bài:Đặc sắc nghệ thuật trong truyện Đọc thêm »