Khí phách anh hùng và lòng nhân nghĩa qua tác phẩm...

Đề bài: Phân tích bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Bài làm: Nguyễn Trãi vừa là nhà văn chính luận vừa là nhà thơ...

Suy nghĩ của anh chị về Bạch Đằng giang phú của...

Đề bài: Suy nghĩ của anh chị về Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu. Bài làm: Trương Hán Siêu là người có học vấn...

Phân tích bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí của Đại thi...

Đề bài: Phân tích bài Đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du. Bài làm: Nguyễn Du là đại thi hào của dân tộc và là nhà...

Cuộc sống hòa mình với thiên nhiên của Nguyễn Bỉnh Khiêm...

    Đề bài: Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bài làm: Nguyễn Bỉnh Khiêm là người có học vấn uyên thâm, là nhân tài...

Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi.

   Đề bài: Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là con người văn võ toàn tài, nhà yêu nước lớn,...

Nỗi lòng thổn thức của Nguyễn Du về số phận của...

Đề bài: Cảm nhận về hai câu đề trong bài thơ: ‘’Đọc tiểu thanh kí’’ của đại thi hào Nguyễn Du.        ‘’ Tây hồ...

Bức tranh thiên nhiên sống động qua bài thơ cảnh ngày...

Đề bài: Cho đoạn thơ:     ''Hòe lục đùn đùn tán rợp giương      Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ      Hồng liên...

Suy nghĩ về lỗi lầm của con người trong cuộc sống.

Đề bài: Suy nghĩ về lỗi lầm của con người trong cuộc sống (viết trong 1 đoạn văn)              Trong...

[Văn 10] Phân tích bài thơ ”Tỏ Lòng” của Phạm Ngũ...

Đề bài: Phân tích bài thơ ''Tỏ Lòng'' của Phạm Ngũ Lão để làm nổi bật hào khí Đông A thời Trần. Bài làm Phạm Ngũ...

Hình tượng rừng xà nu – Ý nghĩa tả thực:

Hình tượng rừng xà nu - Ý nghĩa tả thực: Tháng 5 – 1962, trên đường vào Nam, đi dọc Trường Sơn, khi đặt chân...
error: Content is protected !!