Sau khi học xong văn bản ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. Em sẽ cụ thể hóa lòng yêu nước của mình như thế nào?
4.2 (83.75%) 16 votes

Sau khi học xong văn bản " Tinh thần yêu nước của nhân dân ta". Em sẽ cụ thể hóa lòng yêu nước của mình như thế nào? Trong văn bản " tinh thần yêu nước...

Giải thích và chứng minh tính đúng đắn ý kiến của Hoài Thanh ” văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế văn chương còn sáng tạo ra sự sống”.
4 (80.82%) 73 votes

Giải thích và chứng minh tính đúng đắn ý kiến của Hoài Thanh  " văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế văn chương còn sáng tạo ra...

Giải thích luận điểm: Tại sao phải ” học tập tốt, lao động tốt” – Văn lớp 7.
4.6 (92%) 10 votes

Giải thích luận điểm: Tại sao phải " học tập tốt, lao động tốt" - Văn lớp 7. Xem thêm: Bài văn lớp 7- Chứng minh người mẹ có vai trò hết sức quan trọng...

Bài văn lớp 7- Chứng minh người mẹ có vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc đời mỗi con người.
4.3 (85.52%) 29 votes

Bài văn lớp 7- Chứng minh người mẹ có vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc đời mỗi con người. Trong cuộc đời mỗi con người, ngày buồn khổ nhất chính là ngày...

Đoạn văn nghị luận với luận điểm: trò chơi điện tử có quá nhiều tác hại nếu ta quá ham chơi- Văn lớp7.
4.4 (88.57%) 7 votes

Đoạn văn nghị luận với luận điểm: trò chơi điện tử có quá nhiều tác hại nếu ta quá ham chơi- Văn lớp7. Xem thêm: Chứng minh: Lợi ích của việc đọc sách – bài...