Văn học Nga – Thép đã tôi thế đấy

Văn học Nga – Thép Đã Tôi Thế Đấy  Tác giả: Nicolai Ostrovsky Thép đã tôi thế đấy không phải là một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời mà viết. Nhân vật trung tâm Pa-ven cũng chính là hiện thân của tác giả. Là một chiến sĩ cách mạng tháng Mười, ông đã sống một cách nồng cháy nhất,

Văn học Nga – Thép Đã Tôi Thế Đấy 

Thép đã tôi thế đấy

Tác giả: Nicolai Ostrovsky

Thép đã tôi thế đấy không phải là một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời mà viết. Nhân vật trung tâm Pa-ven cũng chính là hiện thân của tác giả. Là một chiến sĩ cách mạng tháng Mười, ông đã sống một cách nồng cháy nhất, nhiệt tình nhất như nhân vật Pa-ven của ông.

Từ khóa tìm kiếm:

Tác phẩm thép đã tôi thế đấy, đọc sách thép đã tôi thế đấy, văn học Nga

Văn học Nga – Thép đã tôi thế đấy
5 (100%) 2 votes