[Văn học 12] Hoàn cảnh ra đời và đối tượng, mục đích sáng tác của Tuyên ngôn Độc lập

[Văn học 12] Hoàn cảnh ra đời và đối tượng, mục đích sáng tác của Tuyên ngôn Độc lập

Đề bài: Hoàn cảnh ra đời và đối tượng, mục đích sáng tác của”Tuyên ngôn Độc lập” – Hồ Chí Minh

Hoàn cảnh ra đời và đối tượng, mục đích sáng tác của Tuyên ngôn Độc lập

Hoàn cảnh ra đời và đối tượng, mục đích sáng tác của Tuyên ngôn Độc lập

Bài làm:

“Tuyên ngôn độc lập” là đỉnh cao của văn học yêu nước, đỉnh cao của văn chính luận, ang văn mẫu mực kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh thần yêu chuộng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

  1. Hoàn cảnh sáng tác

– Ở miền Nam, thực dân Pháp nấp sau quân đội Anh (thay mặt quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật) đang tiến vào Đông Dương còn ở phía Bắc, bọn Tàu Tưởng và tay sai, đã trực sẵn ở biên giới. Bọn phản động tìm cách ngóc đầu dậy hòng lật đổ chính quyền cách mạng.

– “Mâu thuẫn giữa Anh- Mỹ- Pháp và Liên Xô có thể làm cho Anh và Mỹ nhân nhượng với Pháp và để cho Pháp trở lại Đông Dương” (nhận định của Đảng trong Hội nghị toàn quốc ngày 15 tháng 8 năm 1945).

– Thời gian này, hội nghị Tê-hê-răng và Xanh Frăng-xcô đưa ra giao ước : các nước thắng trận được trở lại cai trị các nước đã từng là thuộc địa, còn các nước là thuộc địa của phe Phát xít thì quân Đồng minh sẽ đến giải giáp và giao quyền tự trị cho nước đó. Để chuẩn bị cho cuộc xâm lược lần thứ hai của mình, Pháp đã tung ra trước dư luận quốc tế: Pháp có quyền quay trở lại Đông Dương.

–  Ngày 19 tháng 8 năm 1945, chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26 tháng 8 năm 1945,Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới Hà Nội. Tại căn nhà số 48, phố Hàng Ngang, Người biên soạn bản Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 2.9.1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng chục vạn đồng bào:

   Hôm nay sáng mồng 2 tháng 9

                Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình

                Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín

               Bỗng vang lên tiếng hát ân tình

               Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

              Người đứng trên đài, lặng phút giây

             Trông đàn con đó, vẫy hai tay

             Cao cao vầng trán, ngời đôi mắt

             Độc lập bây giờ mới thấy đây.

2. Mục đích và đối tượng sáng tác:

– Đối tượng:

+ Toàn thể đồng bào, dân tộc Việt Nam

+ Toàn thế giới. Trước hết là bọn đế quốc (Anh- Pháp- Mỹ), đặc biệt là Pháp, kẻ đang lăm le trở lại xâm lược. Sự khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc cũng đồng thời là một cuộc đấu tranh chính trị nhằm bác bỏ luận điệu của bọn xâm lược.

– Mục đích:

+ Khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc Việt Nam.

+ Bao hàm một cuộc tranh luận ngầm nhằm bác bỏ luận điệu xảo trá của kẻ thù truớc dư luận thế giới.

 

Từ khóa: hoàn cảnh sáng tác “tuyên ngôn độc lập”. mục đích và đối tượng sáng tác “Tuyên ngôn Độc lập”, “Tuyên ngôn Độc lập” – Hồ Chí Minh, tìm hiểu chung về tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập”, văn học 12 “Tuyên ngôn Độc lập” hoàn cảnh sáng tác.

 

Nguồn:

 

 

Về tác giả

Thích văn học, sưa tầm các bài văn hay và triết lý cuộc sống. Đây là lí do tôi tạo ra Website này. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn để website được phát triển hơn