Trang chủ Toán lớp 6

Toán lớp 6

Giới thiệu đến các phụ huynh, và học sinh chương trình toán lớp 6, các chuyên đề theo chương trình toán 6 và các bài giải toán lớp 6 chi tiết

( T.28) Bài 7: Giải bài tập Lũy thừa với số...

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 7: Giải bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai...

(t.24,25) Bài 6: Giải bài tập Phép trừ và phép chia...

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 6: Phép trừ và phép chia - luyện tập ( trang 24, 25) Giải...

(t.17) Bài 5: Giải bài tập Phép cộng và phép nhân...

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 5: Giải bài tập Phép cộng và phép nhân - luyện tập Giải bài...

Bài 4: Giải bài tập số phần tử của một tập...

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Giải bài tập...

Bài 3: Giải bài tập ghi số tự nhiên – Toán...

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 3: Giải bài tập ghi số tự nhiên Giải các bài tập trong sách...

Bài 2: Giải bài tập tập hợp các số tự nhiên...

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Giải bài tập bài 2: Tập hợp...

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp- Giải bài...

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp- Toán lớp 6 Giải bài tập...
error: Content is protected !!