Tìm hiểu khổ 6, 7 bài thơ Sóng

Dẫu xuôi về phương bắc

Dẫu ngược về phương nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh – một phương

 

Ở ngoài kia đại dương

Trăm ngàn con sóng đó

Con nào chẳng tới bờ

Dù muôn vời cách trở

Câu 1: Chỉ ra và phân tích hiệu quả nghệ thuật của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên

Câu 2: Trong khổ thơ trên, nhà thơ đã dùng cách diễn đạt ngược “xuôi bắc – ngược nam”, thay vì như thông thường là “xuôi nam – ngược bắc” để tập trung thể hiện điều gì

Câu 3: Phân tích ý nghĩa biểu đạt của từ “phương anh”.

Tìm hiểu khổ 6, 7 bài thơ Sóng

Tìm hiểu khổ 6, 7 bài thơ Sóng

Bài làm:

Câu 1: Biện pháp tu từ: điệp từ “dẫu”

Bằng việc sử dụng biện pháp điệp từ “dẫu”, nhà thơ cho ta thấy được sự kiên cường, bản lĩnh của người phụ nữ trong tình yêu. Dẫu cho cuộc sống, có điên đảo đổi thay với hàng ngàn khó khăn, cay đắng, người phụ nữ vẫn giữ trọn tình yêu trong trái tim mình về phương anh.

Câu 2: Cách diễn đạt của Xuân Quỳnh trong khổ thơ có một điểm lại mà thú vị. Tại sao nữ sĩ không diễn đạt theo quy luật thông thường mà bất ngờ đảo ngược thành xuôi Bắc ngược Nam?

– Có lẽ bởi “Sóng” ra đời những năm chống Mĩ ác liệt. Lúc ấy, phương nam là tiền tuyến, phương bắc là hậu phương mà ta thường nói dẫu xuôi về phương tiền tuyến, ngược về hậu phương.

– Bằng cách đảo chiều bất ngờ ấy, nữ sĩ ngầm khẳng định cho dù vạn vật luôn đổi thay,cuộc đời luôn điên đảo, lòng người dễ thay đen, đổi trắng dễ biễn ngược thành xuôi nhưng trái tim em không bao giờ thay đổi, luôn hướng trọn về phương anh.

Câu 3: Phương anh: chỉ phương hướng về người yêu của người con gái. Qua đó, nhà thơ muốn thể hiện rằng: dù ra Bắc hay vào nam, dù đi ngược hay về xuôi, dù lên rừng xuống biển, dù ở bất cứ nơi đâu, dù có đi tới chân trời góc bể, dù em có phải cách xa nha đến chừng nào thì em vẫn luôn nghĩ về anh, luôn hướng về anh. Và dù trời đất vũ trụ có bốn phương, tám hướng thì trái tim em chỉ có một phương duy nhất – phương anh

Về tác giả

Thích văn học, sưa tầm các bài văn hay và triết lý cuộc sống. Đây là lí do tôi tạo ra Website này. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn để website được phát triển hơn