Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi

Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi Câu 1: – Hệ thống luận điểm: Văn nghệ không chỉ phản ánh hiện thực khách quan mà còn là nhận thức mới là tâm tư nghệ sĩ Tiếng nói văn nghệ rất cần thiết trong đời sống nhất là kháng chiến Văn nghệ có khả năng cảm hóa vì nó

Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi

Tiếng nói văn nghệ – Nguyễn Đình Thi

Câu 1:

– Hệ thống luận điểm:

 • Văn nghệ không chỉ phản ánh hiện thực khách quan mà còn là nhận thức mới là tâm tư nghệ sĩ
 • Tiếng nói văn nghệ rất cần thiết trong đời sống nhất là kháng chiến
 • Văn nghệ có khả năng cảm hóa vì nó là tiếng nói tình cảm con người, tác động đến con người qua những rung động sâu xa

– Nhận xét bố cục: chặt chẽ, thể hiện qua hệ thống luận điểm logic mạch lạc, giữa các luận điểm bổ sung giải thích cho nhau

Câu 2:

Nội dung phản ánh của văn nghệ được thể hiện qua:

 • Văn nghệ không sao chụp nguyên xi cuộc sống, mà qua phản ánh hiện thực người nghệ sĩ gửi gắm tâm tư tình cảm và cách nhìn nhận đánh giá về cuộc sống
 • Văn nghệ có tính giáo dục nhưng không phải những lời giáo huấn khô khan, mà là những tình cảm sâu sắc khiến con ngươì ta rung động trước nó, từ đó dần dần hướng con người đến cái đẹp Chân Thiện Mỹ
 • Nội dung của văn nghệ còn là những rung cảm nhận thức của từng người tiếp nhận được mở rộng lan truyền từ người này qua người khác từ thế hệ này đến thế hệ khác

Câu 3: 

Giải thích

 • Văn nghệ làm giàu có hơn đời sống tình thần của con người
 • Văn nghệ là sợi dây liên kết con người với đời sống bên ngoài khi con người vướng phải rào cản
 • Văn nghệ làm đẹp cuộc sống, giúp con người cảm thấy tin yêu cuộc sống và rung động trước cái đẹp

Câu 4

 • Tình cảm là yếu tố then chốt của văn nghệ. Thiếu đi tình cảm, thì một tác phẩm dù nội dung phong phú giàu có thế nào cũng trở nên khô khan, vô nghĩa khó tiếp cận với người đọc, với cả chính tác giả
 • Sự tác động của văn nghệ chủ yếu qua tình cảm. xúc cảm của tác giả lay động người đọc người nghe. Bạn đọc buồn vui với những cảm xúc tron đó mà thay đổi dần đi theo những giá trị Chân Thiện Mỹ cao đẹp, thêm yêu cuộc sống hơn

Câu 5

Nghệ thuật nghị luận của Nguyễn Đình Thi

 • Bố cục chặt chẽ tự nhiên
 • Cách viết giàu hình ảnh nhiều dẫn chứng thơ văn khẳng định thuyết phục các ý kiến nhận định, tăng tính tiếp cận người đọc người nghe
 • Giọng văn toát lên chân thành say sưa, đặc biệt dâng cao ở phần cuối

Nguồn: Tiếng nói văn nghệ – Nguyễn Đình Thi

Bình chọn bài viết