Bài thơ vui về số kiếp đàn ông

Bài thơ  vui về số  kiếp đàn ông Thương thay số kiếp đàn ông Quanh năm suốt tháng phải gồng người lên Đớn đau không được kêu rên Trăm nghìn trách nhiệm gánh trên vai…
08/08/2016 / Thơ vui