Press "Enter" to skip to content

Thơ vui về tình yêu – “tình yêu chân thực”

 Thơ vui về tình yêu – “tình yêu chân thực”

Hẳn là anh này yêu người yêu nhiều lắm, tình yêu dài một mét có dư cơ mà!!!! thơ vui về tình yêu,  tổng hợp những bài thơ vui hay nhất, ấn tượng nhất.

Anh yêu em không hề bốc phét
Tình yêu dài một mét có dư
Anh yêu em không sợ đau khổ
Nằm trong quan tài thò cổ ra yêu…

Thơ vui về tình yêu – “tình yêu chân thực”
1 (20%) 1 vote

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *