Thơ vui về tình yêu – định nghĩa về hôn.

Đố ai định nghĩa được từ hôn? dưới đây là thơ vui của anh chàng viết cho nàng người yêu của mình, đúng là không khổ danh là thơ vui về tình yêu.

Xem thêm:

Đố ai định nghĩa được từ hôn.
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.
Hai người một góc, đêm tối tối.
Tựa má, kề môi thế là hôn….

Đố ai định nghĩa được nụ hôn.
Có khó gì đâu một tâm hồn.
Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại.
Môi kề mắt nhắm thế là hôn.5.0
03