Press "Enter" to skip to content

Thơ vui về tình yêu – cưỡi sao lên hỏi ông trời.

Thơ vui về tình yêu – cưỡi sao lên hỏi ông trời.

Ông trời còn trả lời vậy cứ bảo sao mà các thanh niên nghiêm túc đến đâu vẫn cứ để ý đến các bóng hồng, hiii! thơ vui  không chỉ hay, tạo tiếng cười mà còn có những ý nghĩa sâu xa đằng sau, cùng tìm đọc những bài thơ vui về tình yêu.

Xem thêm:

Cưỡi sao lên hỏi ông trời
Trai không mê gái trên đời có không?
Ông trời ổng bảo “hỏi ngôg!”
Trai không mê gái … “công công” hả mày ?

Thơ vui về tình yêu – cưỡi sao lên hỏi ông trời.
3.8 (76%) 5 votes

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *