Press "Enter" to skip to content

Thơ vui, chế bài thơ qua đèo ngang hay

Chế bài thơ qua đèo ngang vui

Bước tới Đèo Ngang bỗng mắc tè
Cỏ cây không có, lấy chi che
Lom khom xuống núi tìm chỗ đứng
Thấy gái bên sông hết mắc tè.

Sưu tầm: internet

Thơ vui, chế bài thơ qua đèo ngang hay
2.3 (46.67%) 6 votes

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *