Thơ vui, chế bài thơ qua đèo ngang hay

Chế bài thơ qua đèo ngang vui Bước tới Đèo Ngang bỗng mắc tè Cỏ cây không có, lấy chi che Lom khom xuống núi tìm chỗ đứng Thấy gái bên sông hết mắc tè. Sưu tầm: internet Thơ vui, chế bài thơ qua đèo ngang hay2.7 (54.29%) 7 votes

Chế bài thơ qua đèo ngang vui

Bước tới Đèo Ngang bỗng mắc tè
Cỏ cây không có, lấy chi che
Lom khom xuống núi tìm chỗ đứng
Thấy gái bên sông hết mắc tè.

Sưu tầm: internet

Thơ vui, chế bài thơ qua đèo ngang hay
2.7 (54.29%) 7 votes