Thơ NAM ĐỊNH QUÊ TA.

NAM ĐỊNH QUÊ TA Ta về quê mẹ Thành Nam Lặng nhìn phong cảnh nhà rơm bóng dừa. Tửu thơm chưa uống đã vừa Trầu têm cánh phượng...

Viết về anh, về em, và về chúng ta (Tản văn)

Tên tác phẩm: Viết về anh, về em, và về chúng ta Anh à, khi lạch cạch gõ những dòng tản mạn này, anh có...

[Thơ] Nhành hoa huyền thoại.

NHÀNH HOA HUYỀN THOẠI. Chị Sáu ơi hoa Lê -ki- ma đã nở Mùa hè chói chang ngát thơm phố chợ Miền Đất đỏ lặng im gió...
error: Content is protected !!