Tâm hồn khi yêu – châm ngôn hay nhất về tình yêu.

Siêu tầm những câu châm ngôn hay nhất về  tình yêu, tâm hồn chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn, vị tha hơn khi yêu.

Xem thêm:

“Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy.
Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng”

châm ngôn hay về tình yêu

5.0
01