Vẻ đẹp hung bạo của con sông Đà

[Văn học 12] Tìm hiểu tác phẩm ‘NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” – Nguyễn Tuân

Tìm hiểu tác phẩm ‘NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” – Nguyễn Tuân Câu hỏi: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dƣới: Hùng vĩ của Sông Đà không phải chỉ có thác đá. Mà nó còn là những cảnh đá bờ sông, dựngvách thành, mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành chẹt lòng Sông Đà như một…

Xem chi tiết
Vẻ đẹp hung bạo trữ, tình của sông Đà

[Ngữ Văn 12] – Vẻ đẹp hung bạo trữ, tình của sông Đà trong tác phẩm “Người lái đò sông Đà” _ Nguyễn Tuân

Vẻ đẹp hung bạo trữ, tình của sông Đà trong tác phẩm “Người lái đò sông Đà” _ Nguyễn Tuân Nhận xét về hình tƣợng Sông Đà trong thiên tùy bút Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân, có ý kiến cho rằng: Con Sông Đà mang vẻ đẹp hung bạo. Ý kiến khác lại cho rằng: Sông Đà hấp dẫn người đọc bởi vẻ đẹp trữ tình. Bằng…

Xem chi tiết