Phát biểu cảm nghĩ về sáu câu thơ giữa trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” – Nguyễn Khuyến.

Phát biểu cảm nghĩ về sáu câu thơ giữa trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” – Nguyễn Khuyến. Sau lời chào vồn vã ở câu đầu, em cứ tưởng cụ Tam Nguyên Yên Đổ sẽ mời bạn dùng mâm cơm thân mật, rồi hai người sẽ cùng uống trà ngâm thơ. Thật ngạc nhiên Đọc thêm »

Phân tích cảm nghĩ về hai câu thơ đầu bài thơ ” Rằm tháng riêng” – Hồ Chi Minh.

Phân tích cảm nghĩ  về hai câu thơ đầu bài thơ ” Rằm tháng riêng” – Hồ Chi Minh. Ở hai câu thơ đầu, bức tranh thiên nhiên đêm trăng rằm tháng riêng được vẽ lên rõ nét. ” Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân nhiên” Xêm thêm: Đọc thêm »