Phân tích nhân vật Vũ Nương trong truyện ” người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ – bài văn hay nhất.

Phân tích nhân vật Vũ Nương trong truyện ” người con gái Nam Xương” Nguyễn Dữ là nhà văn xuất sắc trong nền văn học trung đại Việt Nam. Ông học rộng tài cao, nhưng chỉ làm quan một năm rồi lui về ở ẩn vì bất lực trước thời đại suy yếu của phong Đọc thêm »

Giá trị nhân đạo trong “truyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ

Giá trị nhân đạo trong “truyện người con gái Nam Xương” Bài làm. Nguyễn Dữ sống ở thế kỷ XVI trong thời kì triều đình nhà Lê bắt đầu khủng hoảng. Vậy nên ông hiểu sâu sắc vềđời sống của nhân dân. N ói đến ông, người ta nghĩ đến ” Truyền Kỳ Mạn Lục” Đọc thêm »

Suy nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân.

Suy nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân. Đề bài: Suy nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân ( truyện ngắn ” Làng” của Kim Lân thể hiện những chuyển biến  mới trong tình cảm của người dân Việt Nam Đọc thêm »

Giải thích nhan đề “Làng” trong tác phẩm “Làng” của Kim Lân

Giải thích nhan đề “Làng” trong tác phẩm “Làng” của Kim Lân. Tác giả Kim Lân đã đặt tên cho truyện ngắn của mình là ” Làng” vì truyện đã khai thác một tinh cảm bao trùn, phổ biến trong con người của thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tình cảm với quê hương, với Đọc thêm »