Những Bài viết trong

Truyện Kiều

cảnh ngày xuân

Phân tích đoạn trích ” cảnh ngày xuân” của Nguyễn Du.

Phân tích đoạn trích ” cảnh ngày xuân” của Nguyễn Du. Trong thơ xưa, thiên nhiên không chỉ là trung tâm của cái đẹp mà còn là nơi gửi gắm tâm tình của con người. Và trong “Truyện Kiều” bất hủ đại thi hào Nguyễn Du đã dành tới 222 câu thơ miêu tả cảnh thiên nhiên. Trong đó  đoạn trích ” cảnh ngày xuân” có thể coi là một bức tranh đẹp vào loại bậc nhất của “Truyên Kiều”. Chỉ với 18 câu thơ hàm súc, Nguyễn Du đã… Đọc chi tiết »

Kiều ở lầu Ngưng Bích

Phân tích tám câu thơ giữa trong đoạn trích” Kiều ở lầu Ngưng Bích ” để thấy được vẻ đẹp của nhân vật Thúy kiều- Văn lớp 9

Phân tích tám câu thơ giữa trong đoạn trích” Kiều ở lầu Ngưng Bích ” để thấy được vẻ đẹp của nhân vật Thúy kiều- Văn lớp 9 Xem thêm: Viết một đoạn văn cảm nhận về sáu câu thơ đầu trong trích đoạn ” Kiều ở lầu ngưng bích” của Nguyễn Du – Văn lớp 9. Phân tích đoạn trích ” cảnh ngày xuân” để thấy được nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du trong ” truyện Kiều”. Đề bài: phân tích đoạn thơ sau để thấy… Đọc chi tiết »

Kiều ở lầu Ngưng Bích

Viết một đoạn văn cảm nhận về sáu câu thơ đầu trong trích đoạn ” Kiều ở lầu ngưng bích” của Nguyễn Du – Văn lớp 9.

Viết một đoạn văn cảm nhận về sáu câu thơ đầu trong trích đoạn ” Kiều ở lầu ngưng bích” của Nguyễn Du – Văn lớp 9. Đề bài : cho câu thơ “Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung Bốn bề bát ngát xa trông Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng” Em hãy viết một đoạn văn cảm nhận về đoạn thơ trên. Xem thêm:  Phân… Đọc chi tiết »

Cảnh ngày xuân

Phân tích đoạn trích ” cảnh ngày xuân” để thấy được nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du trong ” truyện Kiều”

Phân tích đoạn trích ” cảnh ngày xuân” để thấy được nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du trong ” truyện Kiều”. Xem thêm: Phân tích đoạn trích “chị em Thúy Kiều” để thấy được bút phát miêu tả nhân vật độc đáo của Nguyễn Du trong Truyện Kiều – Văn lớp 9. Viết một đoạn văn cảm nhận về sáu câu thơ đầu trong trích đoạn ” Kiều ở lầu ngưng bích” của Nguyễn Du – Văn lớp 9. Nguyễn Du là một đại thi hào của… Đọc chi tiết »

Chị em Thúy Kiều

Phân tích đoạn trích “chị em Thúy Kiều” để thấy được bút phát miêu tả nhân vật độc đáo của Nguyễn Du trong Truyện Kiều – Văn lớp 9.

Phân tích đoạn trích “chị em Thúy Kiều” để thấy được bút phát miêu tả nhân vật độc đáo của Nguyễn Du trong Truyện Kiều – Văn lớp 9. Xem thêm:  Viết một đoạn văn cảm nhận về sáu câu thơ đầu trong trích đoạn ” Kiều ở lầu ngưng bích” của Nguyễn Du – Văn lớp 9 Phân tích đoạn trích ” cảnh ngày xuân” để thấy được nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du trong ” truyện Kiều”. Nguyễn Du (1765 – 1820) quê ở Tiên… Đọc chi tiết »