Suy nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân.

Suy nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân. Đề bài: Suy nghĩ của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân ( truyện ngắn ” Làng” của Kim Lân thể hiện những chuyển biến  mới trong tình cảm của người dân Việt Nam Đọc thêm »