Những Bài viết trong

nhân vật chị Dậu

nhà văn ngô tất tố

Nhà văn Ngô Tất Tố đã miêu tả chính xác bản chất ác thú của… lúc bấy giờ”, viết một đoạn văn chứng minh điều đó.

Nhà văn Ngô Tất Tố đã miêu tả chính xác bản chất ác thú của… lúc bấy giờ”, viết một đoạn văn chứng minh điều đó. Đềbài: Cho câu chủ đề sau: “ nhà văn Ngô Tất Tố đã miêu tả thật chính xác bản chất ác thú không còn tính người của những tên tay sai, mạc hạ trong cái guồng máy tàn bạo của bọn qua lại lúc bấy giờ”. Hãy triển khai thành một đoạn văn diễn dịch hoặc quy lạp khoảng 10 đến 12 câu. Xem… Đọc chi tiết »

chị Dậu

Vì sao chị Dậu từ chỗ nhún nhường lại vung lên chống lại tên cai lệ và người nhà lý trưởng.

Vì sao chị Dậu từ chỗ nhún nhường lại vung lên chống lại tên cai lệ và người nhà lý trưởng. Trong đoạn trích ” tức nước vỡ bờ” ta thấy tâm lý và hành động của c Dậu có sự thay đổi bất ngờ nhưng hợp lý. Từ chỗ nhún nhường chị đã vùng lên chống lại tên cai lệ và người nhà lý trưởng. Sự thay đổi đó được lý giải bằng các nguyên nhân sau: Chị Dậu không chịu đựng được thêm nữa sự áp bức bóc… Đọc chi tiết »

nhân vật chị Dậu

Cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu qua đoạn trích ” tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố.

Cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu qua đoạn trích ” tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố. Ngô Tất Tố là một nhà văn nổi tiếng, một nhà văn hiện thực xuất sắc, chuyên viết về nông thôn trước cách mạng. Ông có rất nhiều tác phẩm đặc sắc, một trong số đó tiêu biểu là tiểu thuyết ” tắt đèn”. Dưới ngòi bút hiện thực sinh động với khả năng tạo dựng tình huống truyện giàu kịch tính đã khắc họa rõ nét nhân vật,… Đọc chi tiết »

chị Dậu

Cảm nhận của em về nhan đề của đoạn trích ” tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố.

Cảm nhận của em về nhan đề của đoạn trích ” tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố. Xem thêm: TÓM TẮT ĐOẠN TRÍCH ” TỨC NƯỚC VỠ BỜ” CỦA NGÔ TẤT TỐ- VĂN LỚP 8 {VĂN LỚP 8} VIẾT ĐOẠN VĂN THEO LỐI DIỄN DỊCH ĐỂ NÓI LÊN SUY NGHĨ CỦA EM VỀ NHÂN VẬT CHỊ DẬU. TÓM TẮT VĂN BẢN” TRONG LÒNG MẸ” CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN HỒNG – VĂN LỚP 8. Tác phẩm ” tắt đèn” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Ngô… Đọc chi tiết »

chị Dậu

Tóm tắt đoạn trích ” Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố- Văn lớp 8

Tóm tắt đoạn trích ” Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố- Văn lớp 8 Xem thêm: {VĂN LỚP 8} VIẾT ĐOẠN VĂN THEO LỐI DIỄN DỊCH ĐỂ NÓI LÊN SUY NGHĨ CỦA EM VỀ NHÂN VẬT CHỊ DẬU. TÓM TẮT VĂN BẢN” TRONG LÒNG MẸ” CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN HỒNG – VĂN LỚP 8. EM HÃY KỂ TÓM TẮT CÂU TRUYỆN LÃO HẠC CỦA NHÀ VĂN NAM CAO {VĂN LỚP 8} Do còn thiếu suất sưu của chú Hợi em trai anh Dậu mà anh Dậu bị bắt… Đọc chi tiết »

nhân vật chị Dậu

{Văn lớp 8} Viết đoạn văn theo lối diễn dịch để nói lên suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu.

{Văn lớp 8} Viết đoạn văn theo lối diễn dịch để nói lên suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu. Đề bài: Hãy viết một đoạn văn theo lối diễn dịch để nói lên suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong đoạn trích ” tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố. Xem thêm:  TÓM TẮT VĂN BẢN” TRONG LÒNG MẸ” CỦA TÁC GIẢ NGUYÊN HỒNG – VĂN LỚP 8. EM HÃY KỂ TÓM TẮT CÂU TRUYỆN LÃO HẠC CỦA NHÀ VĂN NAM CAO {VĂN… Đọc chi tiết »