Phân tích giá trị biểu đạt của nghệ thuật so sánh trong đoạn: ” ý nghĩ ấy thoáng qua…” trong truyện ” Tôi đi học” lớp 8.

Phân tích giá trị biểu đạt của nghệ thuật so sánh trong đoạn: ” ý nghĩ ấy thoáng qua…” trong truyện ” Tôi đi học” lớp 8. Đề bài: Phân tích giá trị biểu đạt của nghệ thuật so sánh trong đoạn văn sau: ” ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như Đọc thêm »

[Văn 11] Phân tích tâm trạng nhân vật Liên khi trời nhá nhem tối trong truyện ngắn của “Hai đứa trẻ”

Đề bài: Phân tích tâm trạng nhân vật Liên khi trời nhá nhem tối trong truyện ngắn của “Hai đứa trẻ” Xem thêm các bài văn hay của truyện ngắn Hai đứa trẻ: Đề bài: Phân tích tâm trạng nhân vật Liên khi trời nhá nhem tối trong truyện ngắn của “Hai đứa trẻ” Đề Đọc thêm »

Phân tích bức tranh phố huyện lúc trời nhá nhem tối trong tác phẩm ” Hai đứa trẻ “

Đề bài: Phân tích bức tranh phố huyện lúc trời nhá nhem tối trong tác phẩm “Hai đứa trẻ” Xem thêm các bài văn hay của truyện ngắn Hai đứa trẻ: Đề bài: Phân tích tâm trạng nhân vật Liên khi trời nhá nhem tối trong truyện ngắn của “Hai đứa trẻ” Đề bài:  Cảnh Đọc thêm »

Cảm nhận đoạn văn sau “Tiếng trống thu không …không có tiền để cho chúng nó” truyện ngắn Hai đứa

Đề bài: Cảm nhận đoại văn sau: “Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ; từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều … Lên trông thấy động lòng thương nhưng chính chị cũng không có tiền để cho chúng nó” Xem thêm các bài văn hay của truyện ngắn Hai đứa Đọc thêm »

Phân tích cảm nhận về cảnh đợi tàu trong truyện ngắn ” hai đứa trẻ” của Thạch Lam

Đề bài: Cảm nhận về cảnh đợi tàu trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” – Thạch Lam Xem thêm các bài văn hay của truyện ngắn Hai đứa trẻ: Đề bài: Phân tích tâm trạng nhân vật Liên khi trời nhá nhem tối trong truyện ngắn của “Hai đứa trẻ” Đề bài:  Cảnh Đợi Tàu Đọc thêm »

Cảnh Đợi Tàu và Tâm Trạng Của Liên trong truyện ngắn “Hai Đứa Trẻ”

Cảnh Đợi Tàu và Tâm Trạng Của Liên trong truyện ngắn “Hai Đứa Trẻ” – Thạch Lam Xem thêm các bài văn hay của truyện ngắn Hai đứa trẻ: Đề bài: Phân tích tâm trạng nhân vật Liên khi trời nhá nhem tối trong truyện ngắn của “Hai đứa trẻ” Đề bài:  Cảnh Đợi Tàu và Đọc thêm »