Hình tượng người lái đò sông Đà

Bình luận về suy nghĩ, tình cảm của Nguyễn Tuân đối với người lao động

Bình luận về suy nghĩ, tình cảm của Nguyễn Tuân đối với người lao động – Ca ngợi vẻ đẹp người lao động trong thời đại mới là một đề tài không xa lạ trong văn học Việt Nam hiện đại. Chạm đến đề tài quen thuộc, Nguyễn Tuân chọn cho mình lối đi riêng. Nhà văn phát hiện ra và ngợi ca phẩm chất anh hùng, cốt cách nghệ…

Xem chi tiết