Viết đoạn văn kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của em.

 Đoạn văn kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của em. Cứ mỗi lần thấy bàng thay lá trong lòng tôi lại bồi hồi, náo nức như trở về ngày đầu tiên tôi cắp sách tới trường. Buổi sáng hôm ấy một buổi sáng đầu thu trong xanh và Đọc thêm »