Lập dàn ý về mái trường thân yêu – văn lớp 7.

Lập dàn ý về mái trường thân yêu – văn lớp 7. Mở bài: Giới thiệu…

Viết đoạn văn kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của em.

 Đoạn văn kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên của…