Đề bài: Có một lần nào đó được ngắm một đêm trăng đẹp mà em cho là thú vị nhất, em hãy tả lại cảnh ấy.

Em sinh ra và lớn lên tại thành phố nơi mà có những tòa nhà cao…