Những Bài viết trong

Hồ Chí Minh

Cảm nghĩ của em về bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh

Cảm nghĩ của em về bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản tuyển ngôn độc lập không chỉ một văn kiện lịch sử quan trọng, khẳng định nền độc lập tự do của nước nhà mà còn mang giá trị nghệ thuật văn chương. Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh… Đọc chi tiết »

Học hành

Hồ chủ tịch có dạy ” học với hành phải đi đôi, học mà không có hành thì vô ích, hành mà không có học thì hành không trôi chảy”. Em hiểu lời dạy trên như thế nào?

Hồ chủ tịch có dạy ” học với hành phải đi đôi, học mà không có hành thì vô ích, hành mà không có học thì hành không trôi chảy”. Em hiểu lời dạy trên như thế nào? Xem thêm: Suy nghĩ về trang phục, văn hóa của học sinh – Đề bài văn lớp 9. Suy nghĩ về chuyện ngụ ngôn ”  Đèo cày giữa đường”  – Văn lớp 9. ” Chăm hay không bằng tay quen”, người lao động xưa từng quan niệm rằng lý thuyết hay không… Đọc chi tiết »

Bác Hồ

Bác Hồ nói ” Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em nghệ sĩ cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. phát biểu suy nghĩ của mình về câu nói trên.

Bác Hồ nói  ” Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em nghệ sĩ cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. phát biểu suy nghĩ của mình về câu nói trên. Tư tưởng văn hóa nghệ thuật của Bác Hồ luôn là tư tưởng sáng suốt và đúng đắn nhất cho văn học thời kháng chiến. Nó chính là động lực khích lệ tinh thần chiến đấu  của quần chúng. Tư tưởng đó cũng được người nhắc đến trong một bài phát biểu tại triển… Đọc chi tiết »

Chăm học

Sau khi học xong văn bản ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. Em sẽ cụ thể hóa lòng yêu nước của mình như thế nào?

Sau khi học xong văn bản ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. Em sẽ cụ thể hóa lòng yêu nước của mình như thế nào? Trong văn bản ” tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh, lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc ta đã được thể hiện vô cùng rõ nét và sâu sắc trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Xem thêm: Bài văn nghị luận giải thích: Trung thực là gì? – Văn lớp 7. Giải thích… Đọc chi tiết »

Bác Hồ

Bài văn hay lớp 7 – Chứng minh Bác Hồ rất giản dị trong đời sống.

Bài văn hay lớp 7 – Chứng minh Bác Hồ rất giản dị trong đời sống. Hồ Chí Minh – Người là vị cha già đáng yêu của dân tộc, là ngôi sao sáng đẫn bước nhân dân Việt Nam tới bến bờ chiến thắng, là kết tinh của những vật tinh túy nhất từ sông nước tới văn hóa Việt Nam, tâm hồn của người Thanh cao, trong sáng, nhân phẩm của Người là chuẩn mực của xã hội. Một trong những đức tính cao quý nhất của Bác… Đọc chi tiết »

Cảnh khuya

Phát biểu cảm nghĩ hai câu thơ cuối của bài thơ Cảnh Khuya – Hồ Chí Minh.

Phát biểu cảm nghĩ hai câu thơ cuối của bài thơ Cảnh Khuya – Hồ Chí Minh. ” Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ    Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà” Xem thêm:  Đoạn văn biểu cảm về một sự vật hoặc một con người mà em yêu thích- Đối tượng mái trường  mến yêu. Viết một đoạn văn biểu cảm về sự vật mà em yêu thích – đối tượng là cây bàng. Nếu ở hai câu thơ đầu, em say mê, ngây ngất trước bức tranh… Đọc chi tiết »

Cảnh khuya

Phân tích cảm nghĩ về hai câu thơ đầu bài thơ ” Rằm tháng riêng” – Hồ Chi Minh.

Phân tích cảm nghĩ  về hai câu thơ đầu bài thơ ” Rằm tháng riêng” – Hồ Chi Minh. Ở hai câu thơ đầu, bức tranh thiên nhiên đêm trăng rằm tháng riêng được vẽ lên rõ nét. ” Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân nhiên” Xêm thêm: Đoạn văn biểu cảm về một sự vật hoặc một con người mà em yêu thích- Đối tượng mái trường  mến yêu. Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về bức tranh cảnh… Đọc chi tiết »

Cảnh khuya

Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận về hai câu đầu bài thơ ” Cảnh khuya” trong đó có sử dụng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa.

Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận về hai câu đầu bài thơ ” Cảnh khuya” trong đó có sử dụng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. “Tiếng suối trong như tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa” Xem thêm: Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về bức tranh cảnh Đèo Ngang được miêu tả trong bài thơ ” Qua Đèo Ngang”. Viết một đoạn văn cảm nhận về hình ảnh người phụ nữ từ ca dao đến thơ trung đại Hai câu… Đọc chi tiết »