[Văn tự sự lớp 9] Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện ấy

Đề bài: Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện ấy Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn! “Chạy! Chạy đi! Bọn nó lại thả bom đấy!” “Nhanh lên! Phương! Chạy đi!” “Em… em mệt lắm…” “Còn muốn gặp bố mẹ…

Xem chi tiết
bài thơ tiểu đội xe không kính

Ý nghĩa nhan đề bài thơ ” Bài thơ tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật.

Ý nghĩa nhan đề bài thơ ” Bài thơ tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Xem thêm: Vẻ đẹp người kính trong ba câu thơ cuối bài thơ ” Đồng chí” của Chính Hữu. Cảm nhận nét đặc sắc ở câu thơ thứ 7 trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu. ” Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật đọc lên…

Xem chi tiết