Cảm nhận đoạn thơ sau: “Thời gian đằng đẵng … Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ”

Cảm nhận đoạn thơ sau: “Thời gian đằng đẵng … … … Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ” Đề bài: Cảm nhận đoạn thơ sau: Thời gian đằng đẵng Không gian mênh mông Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ Đất là nơi Chim về Nước là nơi rồng ở Lạc Long Đọc thêm »

Bình luận, đánh giá về tư tưởng “Đất Nước của nhân dân” trong thơ Nguyễn Khoa Điềm

Bình luận, đánh giá về tư tưởng “Đất Nước của nhân dân” trong thơ Nguyễn Khoa Điềm 1.Tư tưởng Đất Nước của nhân dân trong thơ trung đại: có thể thấy, tư tưởng Đất Nước của nhân dân thực ra đã manh nha trong lịch sử xa xưa. Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn Đọc thêm »

[Văn học 12]Tư tưởng “Đất Nước của nhân dân” qua đoạn thơ: Những người vợ nhớ chồng … góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm”.

Tư tưởng “Đất Nước của nhân dân” qua đoạn thơ:Những người vợ nhớ chồng…góp tên Ông Đốc,Ông Trang,Bà Đen,Bà Điểm” Tư tưởng Đất Nước của nhân dân thực ra đã có một quá trính phát triển trong lịch sử dân tộc nói chung, văn học nói riêng. Những nhà văn lớn, nhà tư tưởng lớn của dân Đọc thêm »

[Văn học 12]Cảm nhận đoạn thơ sau: “ Đất là nơi anh đến trường…móng nước biển khơi”

Cảm nhận đoạn thơ sau: “ Đất là nơi anh đến trường…móng nước biển khơi” Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ trẻ thơ năm chống Mĩ cứu nước. Thơ Nguyễn Khoa Điêm lôi cuốn người đọc bởi xúc cảm lắng đọng, giàu chất suy tư. Đọc thêm »

[Văn học 12]Đặc sắc nghệ thuật trong 9 câu thơ đầu bài thơ Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm

Đặc sắc nghệ thuật trong 9 câu thơ đầu bài thơ Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ trẻ thơ năm chống Mĩ cứu nước. Thơ Nguyễn Khoa Điêm lôi cuốn người đọc bởi xúc cảm lắng đọng, giàu chất Đọc thêm »

[Văn học 12] Qua 9 câu đầu bài thơ Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm , hãy phân tích tư tưởng “Đất Nước của nhân dân”.

Qua 9 câu đầu bài thơ Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm , hãy phân tích tư tưởng “Đất Nước của nhân dân”. Tư tưởng Đất Nước của nhân dân thực ra đã có một quá trính phát triển trong lịch sử dân tộc nói chung, văn học nói riêng. Những nhà văn lớn, nhà Đọc thêm »

[Văn học 12]Những người vợ nhớ chồng … Những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Cảm nhận đoạn thơ trên, từ đó, bình luận tư tưởng ”Đất Nước của nhân dân” trong thơ Nguyễn Khoa Điềm

  Tư tưởng Đất Nước của nhân dân thực ra đã có một quá trính phát triển trong lịch sử dân tộc nói chung, văn học nói riêng. Những nhà văn lớn, nhà tư tưởng lớn của dân tộc đã từng nói lên vai trò của nhân dân như Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu,… Đến Đọc thêm »

[ Tác giả văn học] Nguyễn Khoa Điềm – Vài nét về tiểu sử

Nguyễn Khoa Điềm – Vài nét về tiểu sử Nguyễn Khoa Điềm (tên khác là Nguyễn Hải Dương; sinh 15 tháng 4 năm 1943) là một nhà thơ, nhà chính trị Việt Nam.    I. Vài nét về tiểu sử Quê quán: thông Ưu Điểm, xã Phong Hòa ,huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông sinh trưởng trong Đọc thêm »

[Văn học 12]Phân tích đoạn thơ: ” Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi … Đất Nước có từ ngày đó” trong “Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm”

Bài làm: Rời ghế giảng đường đại học, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Nguyễn Khoa Điềm đã trở về xông pha lăn lộn giữa chiến trường đầy lửa đạn, dùng ngọi bút của mình để chiến đấu. Ông trờ thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thơ ca kháng chiến Đọc thêm »

Cảm nhận 9 câu đầu bài thơ “Đất Nước” – Nguyễn Khoa Điềm

Cảm nhận 9 câu đầu bài thơ “Đất Nước” – Nguyễn Khoa Điềm         Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ trẻ thơ năm chống Mĩ cứu nước. Thơ Nguyễn Khoa Điêm lôi cuốn người đọc bởi xúc cảm lắng đọng, giàu chất suy tư. Bài Đọc thêm »