Phát biểu cảm nghĩ về sáu câu thơ giữa trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” – Nguyễn Khuyến.

Phát biểu cảm nghĩ về sáu câu thơ giữa trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” – Nguyễn Khuyến. Sau lời chào vồn vã ở câu đầu, em cứ tưởng cụ Tam Nguyên Yên Đổ sẽ mời bạn dùng mâm cơm thân mật, rồi hai người sẽ cùng uống trà ngâm thơ. Thật ngạc nhiên Đọc thêm »