Tác giả và giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Hai chữ nước nhà.

Tác giả và giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Hai chữ nước nhà.

Tác giả tác phẩm Hai chữ nước nhà.

Trần Tuấn Khải (1895-1983) quê ở Huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định. Thơ ông được truyện tụng rộng rãi, nổi tiếng lẫn bài hát theo thể làn điệu dân ca, thể loại cổ truyền.

Giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm Hai chữ nước nhà.

Trong bài thơ Trần Tuấn Khải đã mượn một câu chuyện lịch sử có sức gợi cảm lớn để bộc lộ cảm xúc của mình và khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước của đồng bào. Tình cảm sâu đậm, mãnh liệt đối với nước nhà, sự lựa chọn thể thơ thích hợp và giọng điệu trữ tình thống thiết của tác giả tạo nên giá trị đoạn thơ.

Tìm kiếm bởi google:

tác phẩm Hai chữ nước nhà

tác giả tác phẩm Hai chữ nước nhà

Giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm Hai chữ nước nhà

Nguồn: https://chuyenvan.net/tac-gia-va-gia-tri-noi-dung-nghe-thuat-tac-pham-hai-chu-nuoc-nha.html

 

Về tác giả

Thích văn học, sưa tầm các bài văn hay và triết lý cuộc sống. Đây là lí do tôi tạo ra Website này. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn để website được phát triển hơn