Press "Enter" to skip to content

Status hay tâm trạng – tình đơn phương.

Status hay tâm trạng – tình đơn phương.

Không phải ai trong chúng ta cũng có đủ mạnh mẽ  can đảm để dành tình cảm yêu đơn phương một người mà người đó không dành tình cảm cho mình, đó quả là những người mạnh mẽ… status hay và ý nghĩa.

Xem thêm:

“Tình đơn phương là một thứ tình cảm đẹp đẽ và chân thành nhất, là một thứ tình cảm mạnh mẽ nhất, bởi chỉ có những con người mạnh mẽ mới dám yêu đơn phương…”

status hay

Status hay tâm trạng – tình đơn phương.
4.3 (86.67%) 3 votes

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *