Dàn ý bài: Phân tích bài ca dao “Đồng đăng có phố Kì Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh”.

A, Mở bài: -Nói chung về ca dao thời ngợi ca tình yêu, đất nước con…

Đề bài: Em hãy lập dàn ý phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng Ghen

Mở bài: Ăng ghen là nhà triết học nổi tiếng, là nhà chính trị xuất sắc,…

Em hãy lập dàn ý có đề bài sau: “Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ thấp khớp ”Bình luận ý kiến trên đây của nhà văn Nguyễn Tuân và bằng thực tế ”cảm nhận văn học của mình hãy làm rõ những vấn đề mà nhà văn đặt ra.

A, Mở bài: –Nói đôi nét về văn chương và đôi nét về tác giả Nguyễn…

Dàn ý bài: Nghị luận xã hội về văn hóa ứng xử- Văn 12

A, Mở bài – Giới thiệu vấn đề, nêu tầm quan trọng của văn hóa ứng…

Dàn ý bài: Nghị luận xã hội về văn hóa cảm ơn- Văn 12

A, Mở bài: – Giải thích vì sao phải cảm ơn? Và cảm ơn có tác…

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Trình bày suy nghĩ của mình về lòng khoan dung.

A, Mở bài: Nêu định nghĩa về lòng khoan dung hoặc có thể là 1 trích…

Em hãy lập dàn ý đề bài sau: Nghị luận xã hội về lí tưởng sống của con người.

A, Mở bài -Dẫn dắt vấn đề cần nghị luận -Con người cần Sống có lí…

Đề bài: Anh/chị hãy lập dàn ý đề bài nghị luận xã hội Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

1.Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm: + Tác giả: Đặng Trần Côn sinh ra…

Đề bài: Em hãy lập dàn ý nghị luận về tác dụng của việc đọc sách đối với con người

1. Mở bài Vai trò của tri thức đối với loài người có tầm quan trọng…

Đề bài: Em hãy lập dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người trong xã hội hiện nay

Mở bài: Nghị lực sống là một trong những phẩm chất đạo đức, đáng quý quan…