Mối tình bất diệt – châm ngôn hay về tình yêu.

Tình yêu bất diệt là mối tình cuối cùng, là sự vun đắp của hai người khi đã xác định đến với nhau. những câu châm ngôn hay nhất về tình yêu.

Xem thêm:

“Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt”

châm ngôn hay về tình yêu

5.0
03