Kiến thức tổng hợp tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập – Ôn thi THPT Quốc gia ( Phần 3)

ĐỊNH HƯỚNG ÔN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN

PHẦN VĂN HỌC:

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

        Việt Nam, dải đất mảnh mai gầy guộc nằm trên bờ biển Đông suốt 4000 năm lịch sử  đã phải gồng mình lên để sớm chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa, gần 2000 năm phải chống ngoại bang xâm lược, đô hộ, đồng hóa, giành độc lập tự do cho dân tộc đã trở thành lẽ sống truyền từ dời này sang đời khác. Hơn 1000 năm trước, khi quân xâm lược Tống kéo sang giày xéo bờ cõi nước ta, chúng ta đã tuyên bố: “Sông núi nước Nam, vua Nam ở”. Hơn 500 năm sau, sau thắng lợi của Đại cáo Bình NGô, chúng ta lại một lần nữa tuyên bố nền độc lập trong không khí hào sảng: “Như nước Đại Việt ta từ trước … xưng đế một phương”. Vẫn với một tinh thần ấy và hơn cả như thế, “Tuyên ngôn độc lập” của Bác đã trở thành đỉnh mốc đánh dấu bước phát triển lớn nhất trong lịch sử phát triển quốc gia dân tộc.

 

PHẦN HAI: Tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập

  1. Tìm hiểu chung
  2. Hoàn cảnh sáng tác:

– Ngày 10/8/1945, chính quyền Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26/8/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về tới Hà Nội. Tại căn nhà số 48, phố Hàng Ngang, Người biên soạn Tuyên ngôn độc lập. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, hà Nội, Người thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ Cộng hòa đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trước hàng chục vạn đồng bào :

Hôm nay, sáng mồng hai tháng chín,
Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình.
Muôn triệu tim chờ chim cũng nín,
Bỗng vang lên câu hát ân tình:
Hồ Chí Minh ! Hồ Chí Minh !
Người đứng trên đài lặng phút giây,
Trông đàn con đó vẫy hai tay.
Cao cao vầng trán Ngời đôi mắt,
Độc lập bây giờ mới thấy đây…

Người đọc Tuyên ngôn Rồi chợt hỏi:
Đồng bào nghe tôi nói rõ không ?
Ôi ! câu hỏi hơn một lời kêu gọi,
Rất đơn sơ mà ấm bao lòng !
Cả muôn triệu một lời đáp: Có !
Như Trường Sơn say gió biển Đông.
Vâng ! Bác nói, chúng con nghe rõ,
Mỗi tiếng Người mang nặng non sông.
Trời bỗng xanh hơn, nắng chói lòa,
Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta.
Bốn phương chắc cũng nhìn ta đó,
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa !

Cả đất nước ngây ngất trong hạnh phúc được sống trong kỉ nguyên mới, chấm dứt bao năm sống nô lệ tủi nhục

– Tuyên ngôn độc lập được viết trong hoàn cảnh đặc biệt: đất nước đã dành được độc lập nhưng bọn đế quốc thực dân – đặc biệt là thực dân Pháp đang lăm le quay trở lại nhằm nô dịch nước ta lần nữa. Nấp sau quân Đồng minh vào tước khí giới quân đội Nhật, tiến vào từ phía Bắc là quân Tưởng Giới Thạch, sau lưng là đế quốc Pháp. Chúng nhân danh phe Đồng minh với chiêu bài: lấy lại mảnh đất bảo hộ đã bị bọn phát xít Nhật chiếm đóng trong chiến tranh. Chúng ta phải chống thực dân Pháp – một thành viên chủ chốt của phe Đồng minh nhưng lại nhất thiết không thể chốgn Đòng minh. Đây là một vấn đề trọng yếu và nó cũng vô cùng tinh tế, đòi hỏi sự khôn khéo, sáng suốt bản lĩnh của người lãnh đạo.

  1. Đối tương tiếp nhận và mục đích sáng tác
  2. Đối tượng tiếp nhận:

Căn cứ vào câu từ của Tuyên ngôn độc lập dễ thấy, đối tượng tiếp nhận của bản Tuyên ngôn độc lập là đồng bào cả nước và toàn thể thế giới. Trong đó chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng đến bè lũ thực dân, phát xít đang lăm le chiếm nước ta, đặc biệt là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.

  1. Mục đích sáng tác:

– Với đối tượng tiếp nhận như vậy, viết Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh muốn đập tan những luận điệu xảo trá của nọn thực dân phát xít, trước hết là tuyên bố hùng hồn của thực dân Pháp trước dư luận thế giới. Từ đó, khẳng định nền độc lập tự do của dân tộc.

  1. Bố cục:
  2. Đoạn 1: Từ đầu “…không ai chối cãi è Nêu nguyên lí chung của bản tuyênàđược” ngôn độc lập
  3. Đoạn 2: Từ“Thế mà, …. phải được độc è Tố cáo tội ác của thực dân Pháp, khẳngàlập” định thực tế lịch sử nhân dân ta đấu tranh giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
  4. Đoạn 3: (Còn lại) è Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ.

 

Về tác giả

Thích văn học, sưa tầm các bài văn hay và triết lý cuộc sống. Đây là lí do tôi tạo ra Website này. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn để website được phát triển hơn