Khái niệm, mục đích, đặc điểm của văn nghị luận. Các phép lập luận thường sử dụng trong văn nghị luận

Khái niệm, mục đích, đặc điểm của văn nghị luận. Các phép lập luận thường sử dụng trong văn nghị luận

văn nghị luận

1. Khái niệm về văn nghị luận.

Nghị luận là kiểu văn bản mà ở đó người nói, người viết chủ yếu sử dụng lí lẽ, dẫn chứng, lập luận nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một quan điểm, tư tưởng nhất định.

2.Mục đích của văn nghị luận

Giúp người đọc, ngươi nghe tin, hiểu, tán đồng hành đông theo mình

3.Đặc điểm của văn nghị luận:

-Gồm luận điểm và luận cứ

Luận cứ gồm lý lẽ, chứng cứ

Lập luận là trình tự sắp xếp, tổ chức, bố cục của vấn đề nêu ra

4. Các phép lập luận thường sử dụng trong văn bản nghị luận

a: Phép phân tích

Phép phân tích là chia sự vật, hiện tượng ra các bộ phận tạo thành nó nhằm tìm ra nhưng điểm, bản chất từng bộ phận và mối quan hệ của từng bộ phận với nhau.

Để phân tích nội dung của sự vật, hiện tượng, người ta có thể vận dụng các biện pháp nêu giả thuyết, so sánh, đối chiếu.

b: Phép tổng hợp

Tổng hợp là rút ra cái chung từ những điều phân tích, không có phân tích thì không có tổng hợp, nhưng ngược lại có thể có phân tích mà không cần tồng hợp.

c: Kết hợp hai phép luận điểm, phân tích và tổng hợp trong bài văn

Khi kết hợp hai phép lập luận này bài văn sẽ sâu sắc hơn, hai phép này thực chất là đối lập nhưng không tách rời, phân tích  và tổng hợp lại vấn đề thì bài văn mới sâu sắc được.

Tìm kiếm:

Khái niệm, mục đích, đặc điểm của văn nghị luận

Các phép lập luận thường sử dụng trong văn nghị luận

Tìm hiểm về văn nghị luận

Nguồn: http://chuyenvan.net/khai-niem-muc-dich-dac-diem-cua-van-nghi-luan.html

 

Về tác giả

Thích văn học, sưa tầm các bài văn hay và triết lý cuộc sống. Đây là lí do tôi tạo ra Website này. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn để website được phát triển hơn