Hướng dẫn cách làm bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.

Hướng dẫn cách làm bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.

nghị luận xã hội

1: Cơ sở về kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

-Lối sống của học sinh bắt đầu từ nhận thức về từng sự việc trong đời sống hàng ngày như: một vụ cãi lộn, một vụ đánh nhau, nói tục chửi bậy, thói ăn quà vặt, xả rác bừa bãi,… các sự việc hiện tượng như thế học sinh nhìn thấy hàng ngày ở xung quanh chúng ta nhưng chúng ta ít có dịp suy nghĩ, phân tích, đánh giá về mặt đúng sai, lợi- hại, tốt- xấu. Kiểu bài này từ một hiện thực trong đời sống để chúng ta viết thành văn nghị luận nêu lên những nhận xét, đánh giá của bản thân về sự vật, hiện tượng.

2: Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu của kiểu bài

-Khái niệm: là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, vấn đề đó đáng khen, đáng chê hay vấn đề đáng suy nghĩ.

-Đặc điểm: Xuất phát từ một sự việc, hiện tượng có thật trong đời sống hàng ngày mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy hoặc tham gia rồi mới rút ra nhận xét, đánh giá mang tính khái quát.

-Yêu cầu: Trong quá trình phân tích phải chỉ ra những vấn đề có thật, không nói quá

3: Cách làm bài văn nghị luận: 4 bước

4: Bố cục của bài

Mở bài: Giới thiệu sự việc, hiện tượng cần bàn luận( nêu luận điểm tổng quát)

Thân bài: – Gợi tên sự việc, hiện tượng cần bàn luận ( giải thích)

-Chỉ ra biểu hiện cụ thể của sự vật, hiện tượng cần bàn luận

-Chỉ ra nguyên nhân của sự việc, hiện tượng

-Chỉ ra mặt lợi, mặt hại, tốt- xấu của sự việc, hiện tượng

-Biện pháp khắc phục và bày tỏ ý kiến cá nhân

Kết bài: Khẳng định lại vấn đề cần bàn luận, liên hệ bản thân.

Tìm kiếm:

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống.

Cách làm về bài văn nghị luận xã hội

Làm bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Nguồn: http://chuyenvan.net/huong-dan-cach-lam-bai-van-nghi-luan-ve-mot-su-viec-hien-tuong-doi-song.html

Về tác giả

Thích văn học, sưa tầm các bài văn hay và triết lý cuộc sống. Đây là lí do tôi tạo ra Website này. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn để website được phát triển hơn