Em hãy tả bộ bàn ghế em đang ngôi trên lớp của em

Lớp 2A của chúng em có mười bộ bàn ghế bằng gỗ tạp, đã cũ. Tất cả đều được sơn nâu, khá bóng và đẹp. Mỗi bàn có hai học sinh được ngồi chung một bàn. Bàn, ghế nào cũng được đánh số, không thể lẫn lộn.

Bộ bàn ghế số năm của em được kê vào giữa, phía trong lớp học. Thảo và em cùng ngồi chung một bàn. Mỗi đứa có một giang sơn riêng. Ngăn bàn để cặp hoặc ba lô sách. Mặt bàn để sách vở, để dụng cụ học tập. Giờ chính tả, giờ tập viết, lúc nào chúng em cảm thấy chỗ ngồi của mình trên mặt bàn trở nên chật chội. Chúng em cố gắng giữ gìn không chạm khuỷu tay vào nhau làm ảnh hưởng đến chữ viết. Mặt bàn, mặt ghế lúc nào cũng sạch bong, gọn gàng, thứ tự, không lộn xộn.

Chúng em cùng giao ước và thực hiện : giữ bàn ghế sạch không được viết, vẽ hoặc dùng dao nhọn khắc lên mặt bàn.

Tìm kiếm bởi Google

  • Bài văn tham khảo miêu tả lại bộ bàn ghế trên lớp của em
  • Văn miêu tả bộ bàn ghế ngồi học
  • Em hãy tả bộ bàn ghế em đang ngôi trên lớp của em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *