Đề bài: Em hãy lập dàn ý Nghị luận xã hội về lòng tự trọng

Mở bài:

+ Trong cuộc sống ngoài việc học hỏi và trau dồi tri thức, con người cần phải cố gắng trau dồi về mặt đạo đức, hai việc này cần phải diễn ra đồng thời và bổ trợ cho nhau, chính vì thế một trong những khía cạnh của đạo đức đó là lòng tự trọng luôn được con người quan tâm sâu sắc.

Thân bài:

+ Lòng tự trọng là gì ?
+ Lòng tự trọng là việc coi trọng, giữ gìn danh dự và nhân phẩm của bản thân khỏi những tệ nạn, những điều xấu của xã hội. Lòng tự trọng giúp con người ý thức được những điều có giá trị trong cuộc sống.
+ Lòng tự trọng giúp con người coi trọng hơn về danh dự và nhân phẩm của bản thân.
+ Từ xưa đến nay dân tộc Việt Nam luôn coi trọng và giữ gìn lòng tự trọng, nó giúp rất nhiều trong cuộc sống để con người nhìn nhận và xem xét lại bản thân.
+ Lòng tự trọng trong xã hội hiện nay: Hiện nay khi xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng chạy theo giá trị của đồng tiền, chính vì vậy, lòng tự trọng đôi khi bị lung lay, thay đổi, chính vì thế chúng ta cần phải coi trọng lòng tự trọng.
+ Vai trò của lòng tự trọng trong xã hội hiện nay:
. Có vai trò trong việc giúp con người điều chỉnh được hành vi, và giữ được danh dự, nhân phẩm cho bản thân.

+ Lòng tự trọng không chỉ là kim chỉ nam soi đường và định hướng cho con người mà thông qua đó nó cũng giúp con người hơn rất nhiều trong việc cư xử và thể hiện được phẩm chất đạo đức của mình.
+ Lòng tự trọng giúp bạn nhìn nhận ra cho mình những điểm sai và biết sửa chữa những điểm sai đó trong cuộc sống.
+ Để giữ gìn được lòng tự trọng mỗi cá nhân cần phải cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức cho bản thân, để trở thành người có ích cho xã hội.
+ Ngoài ra chúng ta cũng cần phê phán những hành vi làm sai lệch chuẩn mực xã hội, làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của con người.
+ Là học sinh chúng ta cũng cần phải cố gắng học tập, phát triển bản thân và cố gắng rèn luyện về tri thức và đạo đức.

Kết luận:

Lòng tự trọng giúp con người rất nhiều trong cuộc sống, nó giúp con người phát triển bản thân và nâng cao được tri thức, đạo đức của mình.

Tìm kiếm bởi Google

  • Bài tham khảo  Đề bài: Em hãy lập dàn ý Nghị luận xã hội về lòng tự trọng
  • Lập dàn ý nghị luận về xã hội về lòng tự trọng
  • Nghị luận về lòng tự trọng trong xã hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *