Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới – Vũ Khoan

Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới – Vũ Khoan

Vũ Khoan

Câu 1

– Bài viết ra đời khi đất nước chuẩn bị bước sang một thế kỉ mới

– Vấn đề: Những vấn đề thiết thực đối với người Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ, những người quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng đất nước trong thế kỉ mới

– Nhiệm vụ:

 • Đưa đất nước thoát nghèo nàn, lạc hậu của thời kì nôn nghiệp cũ
 • Đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
 • Nhận thức rõ những cái mạnh cái yếu của người Việt

Câu 2

Dàn ý

 • Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới quan trọng nhất là chuẩn bị bản thân con người
 • Bối cảnh thế giới và nhiệm vụ mục tiêu của đất nước
 • Điểm mạnh điểm yếu của người Việt Nam

Câu 3

Đúng, vì:

 • Con người là động lực phát triển của lịch sử
 • Trong thời kì tri thức làm chủ, cai trò con người càng trở nên quang trọng

Câu 4

Ưu – nhược điểm của người Việt Nam được tác giả viết đan cài vào nhau, và được đặt trong yêu cầu xây dựng đát nước. Cụ thể

 • Thông minh nhạy bén với cái mới nhưng lại thiếu kiến thức cơ bản thực hành
 • Cần cù sáng tạo nhưng thiếu tỉ mỉ và thiếu trình tự công nghệ chuẩn, không quen với cường độ lao động cao
 • Đoàn kết đùm bọc song cũng đố kị trong lao động
 • Thích ứng nhanh nhưng hạn chế nếp suy nghĩ lạc hâu bao cấp, sùng ngoại song lại bài ngoại đên smưucs cực đoan, khôn vặt và ít giữ chữ tín

Câu 5

– Điểm khác: Tác giả không ca ngợi một chiều cũng không phê phán cực đoan mà nhìn nhận song song đối chiếu những điểm mạnh yếu của người Việt

– Đó là sự đánh giá khách quan khoa học, thiện chí của tác giả muôn người đọc nhìn nhận đúng đắn mặt mạnh mặt yêu của mình để sửa đổi và hoàn thiện

Câu 6 

 • Nước đến chân mới nhảy
 • Trâu buộc ghét trâu ăn
 • Liệu cơm gắp mắm

Sử dụng chất liệu dân gian làm bài viết sinh động cụ thể, giàu ý nghĩa

Nguồn: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *