Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten – H.Ten

Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten – H.Ten

Chó sói và cừu non

Câu 1

– Bố cục 2 phần

  • Phần 1: Từ đầu đến “Tốt bụng như thế”
    Hình tượng con cừu trong thơ của La phông ten
  • Phần 2: Còn lại
    Hình tượng chó sói trong thơ La phông ten

– Biện pháp lập luận giống nhau: Đều viết những dòng viết về 2 con vật ấy của Buy phông. Mạch nghị luận giống nhau (dưới ngòi bút LPT – dưới ngòi bút Buy phông – dưới ngòi bút LPT)

– Tuy nhiên phần 1 hình ảnh con cừu của LPT được trích dẫn thơ cụ thể khiến cho bài văn sinh động hấp dẫn hơn

Câu 2

– Buy phông viết về cừu và chó sói dứoi ngòi bút của một nhà khao học bởi vậy đều giống với hiện thực

– Giải thích: Bởi 2 điều đó không phải đặc điểm tiêu biểu của loài vật mà là do con người tưởng tượng ra gán cho nó vì thế không thể xuất hiện trong công trình nghiên cứu của một nhà khoa học

Câu 3

– Khía cạnh chân thực: Hiền lành nhút nhát là đặc điểm tiêu biểu cho tính cách loài cừu

– Sáng tạo: Nhân cách hóa con cừu, miêu tả sói và cừu như những con người cụ thể

Cau 4

– Hai luận điểm:

  • Đáng cười: Không kiếm nổi miếng mồi nên đói meo
  • Đáng ghét: Làm hại đến người khác

– Hình tượng chó sói trong thơ của LPT

  • Cụ thể sinh động: Đi săn mồi, gầy giơ xương, muốn ăn thịt cừu non
  • Chó sói được nhân cách hóa dưới ngòi bút phóng khoáng của tác giả và đặc trưng của thể loại ngụ ngôn

Nguồn: Chó sói và cừu non trong thơ ngụ ngôn của LPT – H.Ten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *