Dàn ý người lái đò sông đà hay nhất

Dàn ý người lái đò sông đà hay nhất 1.Hoàn cảnh sáng tác: + Người lái…

Em hãy lập dàn ý bài: Phân tích bài thơ “Giải đi sớm” của Hồ Chi Minh.

A, Mở bài: – Tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh được ra…

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Phân tích bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi.

A, Mở bài – Đây là một bài thơ hay của Nguyễn Đình Thi và của…

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Phân tích bài thơ Báo tiệp (Tin thắng trận) của Hồ Chí Minh.

A, Mở bài: –Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm “Báo điệp”.…

Dàn ý bài: Phân tích bài ca dao “Đồng đăng có phố Kì Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh”.

A, Mở bài: -Nói chung về ca dao thời ngợi ca tình yêu, đất nước con…

Em hãy lập dàn ý có đề bài sau: “Ở đâu có lao động thì ở đó có sáng tạo ra ngôn ngữ. Văn không linh hoạt gọi là văn cứng đơ thấp khớp ”Bình luận ý kiến trên đây của nhà văn Nguyễn Tuân và bằng thực tế ”cảm nhận văn học của mình hãy làm rõ những vấn đề mà nhà văn đặt ra.

A, Mở bài: –Nói đôi nét về văn chương và đôi nét về tác giả Nguyễn…

Dàn ý bài: Nghị luận xã hội về văn hóa ứng xử- Văn 12

A, Mở bài – Giới thiệu vấn đề, nêu tầm quan trọng của văn hóa ứng…

Dàn ý bài: Nghị luận xã hội về văn hóa cảm ơn- Văn 12

A, Mở bài: – Giải thích vì sao phải cảm ơn? Và cảm ơn có tác…

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Trình bày suy nghĩ của mình về lòng khoan dung.

A, Mở bài: Nêu định nghĩa về lòng khoan dung hoặc có thể là 1 trích…

Em hãy lập dàn ý đề bài sau: Nghị luận xã hội về lí tưởng sống của con người.

A, Mở bài -Dẫn dắt vấn đề cần nghị luận -Con người cần Sống có lí…