Đề bài:Bình luận về Tránh voi chẳng xấu mặt nào và Im lặng là vàng.

Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Để thích ứng với…

Bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về người mẹ thân yêu.

Bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về người mẹ thân yêu. Tôi đã từng…

Sau khi học xong văn bản ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. Em sẽ cụ thể hóa lòng yêu nước của mình như thế nào?

Sau khi học xong văn bản ” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. Em…

Giải thích và chứng minh tính đúng đắn ý kiến của Hoài Thanh ” văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế văn chương còn sáng tạo ra sự sống”.

Giải thích và chứng minh tính đúng đắn ý kiến của Hoài Thanh  ” văn chương…

Bài văn nghị luận giải thích: Trung thực là gì? – Văn lớp 7

Bài văn nghị luận giải thích: Trung thực là gì? – Văn lớp 7. Trong xã…

Giải thích luận điểm: Tại sao phải ” học tập tốt, lao động tốt” – Văn lớp 7.

Giải thích luận điểm: Tại sao phải ” học tập tốt, lao động tốt” – Văn…

Văn lớp 7 – Giải thích câu tục ngữ ” Thương người như thể thương thân”

Văn lớp 7 – Giải thích câu tục ngữ ” Thương người như thể thương thân”.…

Hãy giải thích câu tục ngữ ” Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” – Văn lớp 7

Hãy giải thích câu tục ngữ  ” Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” – Văn lớp…

Bài văn hay lớp 7 – Chứng minh Bác Hồ rất giản dị trong đời sống.

Bài văn hay lớp 7 – Chứng minh Bác Hồ rất giản dị trong đời sống.…

Bài văn lớp 7- Chứng minh người mẹ có vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc đời mỗi con người.

Bài văn lớp 7- Chứng minh người mẹ có vai trò hết sức quan trọng đối…