Những Bài viết trong

Toán lớp 6

Giới thiệu đến các phụ huynh, và học sinh chương trình toán lớp 6, các chuyên đề theo chương trình toán 6 và các bài giải toán lớp 6 chi tiết

( T.28) Bài 7: Giải bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số -toán 6 tập 1

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 7: Giải bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Tổng hợp các bài tập và giải bài tập toán lớp 6  bài 7: Giải bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số trang 28 sách giáo khoa toán lớp 6 tập 1 Giải bài 56 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1 Bài 56: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy… Đọc chi tiết »

(t.24,25) Bài 6: Giải bài tập Phép trừ và phép chia – luyện tập toán lớp 6 tập 1

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 6: Phép trừ và phép chia – luyện tập ( trang 24, 25) Giải bài tập phần luyện tập phép trừ và phép chia sgk trang 24,25 Giải bài 41 trang 22 SGK Toán 6 Tập 1 Bài 41: Hà Nội, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên quốc lộ 1 theo thứ tự như trên. Cho biết các quãng đường trên quốc lộ ấy: Hà Nội – Huế là 658 km Hà Nội –… Đọc chi tiết »

(t.17) Bài 5: Giải bài tập Phép cộng và phép nhân – Toán 6 tập 1

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 5: Giải bài tập Phép cộng và phép nhân – luyện tập Giải bài tập trong sách giáo khoa bài 5: Giải bài tập Phép cộng và phép nhân ( Trang 17) thuộc chương 1 toán lớp 6 tập 1 Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 Tập 1 Bài 26: Cho các số liệu về quãng đường bộ: Hà Nội – Vĩnh Yên   : 54km   Vĩnh Yên – Việt Trì : 19km Việt Trì – Yên… Đọc chi tiết »

Bài 4: Giải bài tập số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Giải bài tập trang 13 sách giáo khoa toán 6 tập 1 : Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con . Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 6 Tập 1 Bài 16: Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 8 = 12 b) Tập hợp B các số tự nhiên… Đọc chi tiết »

Bài 3: Giải bài tập ghi số tự nhiên – Toán 6 tập 1

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 3: Giải bài tập ghi số tự nhiên Giải các bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 6 tập 1: Giải bài tập ghi số tự nhiên Giải bài 11 trang 10 SGK Toán 6 Tập 1 Bài 11: a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.   b) Điền vào bảng: Lời giải a) Số tự nhiên có: Số chục là 135 | –> Đó là số 1357 Chữ… Đọc chi tiết »

Bài 2: Giải bài tập tập hợp các số tự nhiên – Toán 6 tập 1

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Giải bài tập bài 2: Tập hợp các số tự nhiên trong sách toán 6 tập 1. Giải đầy đủ bài tập trong sách giáo khoa Toán 6 Giải bài 6 trang 7 SGK Toán 6 Tập 1 a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số: b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số: Lời giải a) Số tự nhiên liền sau của: số 7 là số 8 số… Đọc chi tiết »

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp- Giải bài tập toán 6 tập 1

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp- Toán lớp 6 Giải bài tập toán Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp. Giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa toán  6 Bài 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: Lời giải Cách 1: Liệt kê các số tự nhiên lớn hơn… Đọc chi tiết »