Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Kể lại câu chuyện tưởng tượng về cô Tấm đang ở nhà bà hàng nước, nhớ nhà, nhớ vua, mong được đoàn tụ.

A, Mở bài: -Giới thiệu chuyện “Tấm Cám” và dẫn dắt lại câu chuyện tưởng tượng…

Dàn ý bài:Hai câu nói cuối cùng của nhân vật Chí Phèo đã bộc lộ rõ chủ đề của tác phẩm. Hãy phân tích và chứng minh- Văn 12

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: “- Tao muốn làm người lương thiện.…

Dàn ý bài giải thích câu tục ngữ Thương người như thể thương thân- Văn mẫu 11

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ Thương người như thể thương thân Mở bài: Dân…

Lập dàn ý Giải thích câu nói của Bác “Non sông Việt Nam… học tập của các em.”

Mở bài: + Ngoài việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, mỗi chúng ta cần…

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Giải thích câu nói của Bác Hồ “Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

A, Mở bài: Trong xã hội hiện đại ngày nay đối với mỗi một thanh thiếu…

Đề bài: Em hãy lập dàn ý bình luận câu nói: Làm việc tránh cho ta ba cái hại to: sự buồn, sự mắc vào các tật xấu, sự túng bấn.

Mở bài: + Trong cuộc sống chúng ta cần phải luôn luôn trau dồi không chỉ…

Đề bài: Hãy giải thích và bình luận ý nghĩa câu tục ngữ: Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.

Tinh thần tự chủ và thái độ tự trọng cùng niềm tin yêu gắn bó với…

Tình yêu xác định – danh ngôn hay về tình yêu.

Tình yêu xác định – danh ngôn hay về tình yêu. Chia sẻ những câu danh…

Danh ngôn hay – tình yêu chân thực.

Danh ngôn hay – tình yêu chân thực. Tình yêu chân thực sẽ giúp bạn vượt…

Danh ngôn hay về tình yêu – hãy hứa với em.

Danh ngôn hay về tình yêu – hãy hứa với em. Cô gái trong câu chuyện…